Βλέπετε την ιστοσελίδα του κόμβου lofos.wna.gr. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον κόμβο αυτόν και στο wireless node database (maps)